Videoklipy Výuka k různosti

Tři informační videoklipy zaměřené na problematiku rovných příležitostí a principů diverzity vůči osobám se zdravotním postižením. Konkrétně vůči osobám se sluchovým, tělesným a zrakovým postižením.
Scénáře všech videoklipů ke stažení zde.