Informační minimum o OZP

OZP-majoritní společnost-diverzita

Informační minimum o druzích zdravotního handicapu a o postavení OZP v české společnosti (integrace OZP-multikulturní výchova, prevence xenofobie) + základy výuky k různosti/rovné příležitosti/diversita + kapitola, jak mohou OZP pomoci k překlenutí komunikační bariéry.

Finální výstupy ve formátu PDF naleznete ke stažení níže.

PřílohaVelikost
1.1.2. Úvodní kapitola - Zdravotní postižení151.82 KB
1.1.2. Narušená komunikační schopnost341.7 KB
1.1.2. Mentální postižení421.14 KB
1.1.2. Sluchové postižení330.58 KB
1.1.2. Tělesné postižení345.82 KB
1.1.2. Zrakové postižení390.72 KB
1.1.2. Rub a líc - pro učitele312.71 KB