Seznam zkratek

Seznam použitých zkratek

AV – části – audiovizuální části

CVIV – Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

DM – Diversity Management

DSC – Diversity Score Cards

ESF – Evropský sociální fond

EU – Evropská unie

G – gymnázia

HK ČR – Hospodářská komora České republiky

KA – klíčová aktivita

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

NRZP ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, o. s.

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OU – Ostravská univerzita

OZP – osoba se zdravotním postižením

SP – sluchově postižení

– střední školy

TP – tělesně postižení

– výběrové řízení

– vysoká škola

VŠB – TU – Vysoká škola Báňská – Technická univerzita

ZP – zrakově postižení

– základní školy