2. zasedání řídícího výboru 7.10.2010

Fotografie ze zasedání řídicího výboru 7.10.2010

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.