Aktuality

28. 10. 2012

Na projektovém webu zveřejněn Seznam certifikovaných lektorů – učitelů a Seznam certifikovaných lektorů – autorů.

26. 9. 2012

Reportáž ze závěrečné konference projektu „Výuka k různosti na školách v ČR“ podtitul: inkluze v praxi uvedla Česká televize dne 25.9.2012 v odpoledních zprávách na kanálu ČT 24 i soukromá televize Metropol.

21.–23. 3. 2012

Hodnotící seminář ověřování učební opory Výuka k různosti
Ve dnech 21. – 23.3. 2012 se konal „Hodnotící seminář ověřování
učební opory Výuka k různosti“ v budově MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí (Vsetínská 454/53, 757 01 Valašské
Meziříčí.
Další informace, fotografie a přílohy naleznet zde

3. 3. 2011

Posouzení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: Kompletní dodávka audiovizuálních sekvencí a fotografií pro multimediální DVD obsahující interaktivní výukové materiály.
Za účelem vyhodnocení nabídek byla zadavatelem veřejné zakázky
stanovena komise, která provedla dne 3.3.2011 otevírání obálek i
hodnocení jednotlivých nabídek. Z důvodu, že ze tří nabídek, které byly doručeny v řádném termínu stanoveném Výzvou k podání nabídek, splňovala pouze jedna nabídka všechny výzvou stanovené kvalifikační předpoklady i formální náležitosti stanovené Výzvou pro podání nabídek, komise prováděla posouzení tímto uchazečem předložených ukázek AVD a fotografií, zda po obsahové a umělecké stránce splňují kritéria stanovená výzvou. Vzhledem k tomu, že nabídka číslo 2. předložená firmou QQ studio Ostrava, s.r.o. splnila všechny Výzvou stanovené kvalifikační předpoklady i formální náležitosti, navrhla komise zadavateli, aby s uchazečem č. 2 podepsal smlouvu.

17. 2. 2011

Výzva k podání nabídek
Dne 17. 2. 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na Kompletní dodávku audiovizuálních sekvencí a fotografií pro multimediální DVD obsahující interaktivní výukové materiály. Další informace naleznete v příložených souborech.
příloha 1
příloha 2

4. – 5. 11. 2010

Ve dnech 4. – 5. 11. 2010 se koordinátor projektu „Výuka k různosti“ aktivně zúčastnil konference s názvem „Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010“, kterou pořádá VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě, a to příspěvkem s názvem „Diverzita pro OZP a trh práce“.

7. 10. 2010

Dne 7. 10. 2010 se uskutečnilo druhé jednání řídicího výboru projektu (zápis z tohoto jednání je zveřejněn v záložce Řídicí výbory a pracovní porady, která je dostupná po přihlášení).

9. 11. 2009

Dne 9. 11. 2009 se uskutečnilo zahajovací jednání řídicího výboru projektu, které se konalo v prostorách partnera Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. v Praze (zápis z tohoto jednání je zveřejněn v záložce Řídicí výbory a pracovní porady, která je dostupná po přihlášení).